Jak vypočítat obsah kosočtverce

Kosočtverec je rovnostranný rovnoběžník, který má čtyři stejně dlouhé strany. Pro výpočet obsahu kosočtverce máte na výběr ze tří metod. Pokračujte ve čtení a naučte se je společně s námi.

Metoda 1 z 3:
Užití úhlopříček

 1. 1
  Změřte délku obou úhlopříček. Úhlopříčky kosočtverce jsou úsečky, spojující protilehlé vrcholy (rohy) a procházejí středem útvaru. Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a jejich průsečík tvoří vrchol čtyř pravoúhlých trojúhelníků.
  • Řekněme, že naše úhlopříčky mají délku 6 cm a 8 cm.
 2. 2
  Vynásobte mezi sebou úhlopříčky. Jednoduše si zapište délky obou úhlopříček a vzájemně je vynásobte. V našem případě je to 6 cm x 8 cm = 48 cm2. Hledáme obsah, a proto nezapomeňte udávat hodnoty ve čtverečních jednotkách.
 3. 3
  Výsledek vydělte dvěma. Vypočítali jsme, že 6 cm x 8 cm je 48 cm2 a nyní tuto hodnotu vydělte dvěma. 48 cm2/2 = 24 cm2. Obsah kosočtverce je 24 cm2.
  Advertisement

Metoda 2 z 3:
Užití základny a výšky

Metoda 3 z 3:
Užití trigonometrie

 1. 1
  Délku jedné strany umocněte na druhou. Kosočtverec má čtyři stejné strany, takže nezáleží na tom, kterou z nich si vyberete. Řekněme, že strana našeho kosočtverce měří 2 centimetry. 2 cm x 2 cm = 4 cm2.
 2. 2
  Výsledek vynásobte sinem jednoho z úhlů. Zvolte si pro to libovolný úhel. V našem případě vybereme například úhel o velikosti 33°. Obsah kosočtverce nyní vypočtete vynásobením sin α x 4 cm2. (2 cm)2 x sin 33° = 4 cm2 x 1 = 4 cm2. Obsah kosočtverce je 4 cm2.
  Advertisement

O tomto wikiHow

wikiHow je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 18 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili.
Kategorie: Matematika

Pomohl vám tento článek?

Ano
Ne
Advertisement