Jak nastartovat auto přes startovací kabely

Baterie má záporný (-) a kladný (+) kontakt. Každý z kontaktů je označen patřičným symbolem a většina kabelů je označena barevně — červená (nebo žlutá) pro kladný (+), černá pro záporný (-) pól. Na bateriích s kontakty na horní straně je kladný (+) kontakt větší než záporný (-). Vždy pozorně sledujte barvy kabelů a symboly záporného (-) a kladného (+) napětí na kontaktech baterie. Také vězte, že záleží na pořadí, v jakém kabely připojujete, takže dodržujte správný postup, abyste se vyhnuli explozi vybité baterie, která by vám mohla způsobit zranění, smrt či znetvoření.

Postup

 1. 1
  Sežeňte fungující auto. Přijeďte s ním k vybitému vozu.
 2. 2
  Zkontrolujte, že mají vybitá a záchranná baterie "stejné" napětí. Autobaterie osobních vozů mají obvykle 12 V. V nákladních automobilech a traktorech se můžete setkat s 24V systémem, někdy tvořeným kombinací dvou 12V baterií, které společně poskytují napětí 24 V. Nikdy nepřipojujte 12V na 24 V.
 3. 3
  Nastavte auta tak, aby byly jejich baterie tak blízko, že mezi nimi startovací kabely dosáhnou. Zkontrolujte ale, že se auta nedotýkají.
 4. 4
  Vypněte oba motory. Otevřete kapoty obou aut.
 5. 5
  Vypněte světla, stěrače, rádia a všechno ostatní příslušenství obou aut. Vypojte vše, co nabíjíte ze zásuvky zapalovače. Všechna tato zařízení nejen konzumují elektřinu, ale také byste je mohli poškodit při vzniku přepětí.
 6. 6
  Rozmotejte a narovnejte startovací kabely. Čelisti kabelových svorek jsou navrženy pro zaklesnutí v měkkém kovu kontaktů baterie.
 7. 7
  Vizuálně zkontrolujte, že na žádné z baterií nejsou patrné praskliny, úniky kapaliny a jiné poškození. Pokud něco z toho zpozorujete, nepokračujte. Nepokoušejte se auto startovat, ani připojovat kabely, a rovnou volejte odtahovou službu.
 8. 8
  Jako "první" připojte červenou svorku na kladný (+) kontakt vybité baterie. Poté připojte druhý konec kabelu s červenou svorkou na kladný (+)kontakt živé baterie.
  • Pamatujte si, že na pořadí připojování svorek záleží, proto postupujte přesně podle tohoto návodu.
 9. 9
  Připojte černou svorku k zápornému (-) kontaktu nabité baterie.
 10. 10
  Poslední zbývající svorku (černou svorku, která patří do auta s vybitou baterií) připojte v autě s vybitou baterií k masivnímu kusu nelakovaného uzemněného kovu. Nepřipojujte tuto svorku k zápornému kontaktu vybité baterie — jedině, pokud nemáte jinou volbu. (Podívejte se do sekce Tipy, kde najdete doporučené kovové části pro připojení svorky.)
 11. 11
  Nastartujte funkční auto. To začne nabíjet vlastní i vybitou baterii.
 12. 12
  Nechte jej nejprve asi pět minut běžet, než se pokusíte nastartovat druhé auto. Motor nikdy moc nevytáčejte. Pokud se vybitá baterie nenabije při "zvýšeném" volnoběhu, nenabije se vůbec.
 13. 13
  Zkuste nastartovat vybité auto. Pokud nenastartuje, vyčkejte dalších pět minut na větší dobití a zkuste to znovu. Opakujte, dokud auto nenastartuje.
 14. 14
  Startovací kabely sundávejte v opačném pořadí, než v jakém jste je připínali. Nejprve odepněte svorku z uzemněného kusu vybitého auta, černou a červenou svorku dobré baterie, a až nakonec červenou svorku předtím vybité baterie.
 15. 15
  Motor vybitého auta nechte běžet s otáčkami mírně nad úrovní volnoběhu alespoň dvacet minut, aby se baterie nabila.
  Reklama

Tipy

 • Z vybité baterie může být nutné sundat kabely, které vedou z kontaktů, a vyčistit jak kontakty, tak konektory. Použijte k tomu tuhý drátěný kartáč a odstraňte veškerou korozi. Pak připojte konektory zpět na kontakty a zkuste auto znovu nastartovat přes kabely.
 • Pamatujte, že ne všechny baterie jsou umístěny stejně. Některá auta mají baterii pod kapotou, jiná za kabinou, některá dokonce v kufru.
 • Při hledání příhodného uzemnění pro poslední svorku hledejte lesklý kus kovu poblíž nebo na motoru. Nabarvený, rezavý ani mastný kov nebude fungovat. Nejlepší jsou šrouby, matky a další vyčnívající lesklé kusy kovu. Při doteku s dobrým uzemněním může vyletět pár jiker. Silně se nedoporučuje připojovat poslední svorku na kontakt vybité baterie (což vás asi napadlo jako první), a to právě kvůli jiskrám. Jiskry vyletující při uzavření elektrického obvodu mohou zapálit plynný vodík, který se z baterie uvolňuje.
 • Prohlédněte si startovací kabely. Na mnohých najdete ilustrovaný návod s pořadím připojování svorek.
 • Někteří výrobci aut mají konektory pro startování přes kabely vyvedené mimo baterii. Červený konektor značí kladný pól, poblíž z rámu vyčnívající, nenalakovaný šroub pak slouží pro připojení záporného konektoru (uzemnění). Pravděpodobně je to kvůli snížení rizika náhodného vzplanutí plynů z baterie a zjednodušení hledání baterie, která u moderních aut bývá často pohřbená pod plastovými kryty motoru.
 • Funkční auto nenechte alespoň deset minut odjet. Vybitá baterie se musí chvíli nabíjet a nabíjející se auto občas chcípne, takže bude potřebovat další pomoc se startováním (zvlášť pokud motor nevytočíte kousek nad volnoběh).
 • Nepoužívejte levné startovací kabely s tenkým drátem. Kupte si pořádné profesionální kabely.
Reklama

Varování

 • Kabely připojené k baterii nikdy nekřižte.
 • Vždy se snažte držet obličej co nejdál od baterie.
 • Řekněte všem, aby se vzdálili. Pokud něco pokazíte, baterie může vybuchnout.
 • Než nastartujete funkční auto, dvakrát zkontrolujte všechny spoje. Dejte pozor na to, aby byly všechny svorky pořádně upevněné na správných místech.
 • Nabíjením a vybíjením baterie vzniká plynný vodík, který je za správných okolností schopen způsobit výbuch baterie. A právě kvůli tomu je třeba vyvarovat se přímému připojení jedné baterie k druhé (tedy všech čtyř svorek na kontakty baterie). Toho využívejte jen v krajní nouzi, když vše ostatní selže, a nezapomeňte na bezpečnostní opatření. Stůjte v bezpečné vzdálenosti. Jiskry mohou způsobit explozi.
 • Používejte bezpečnostní pomůcky: pokud máte k dispozici brýle či rukavice, nasaďte si je, než začnete. Každého, kdo nemá ochranné pomůcky, vykažte do bezpečné vzdálenosti od obou aut.
 • Nikdy nepřipojujte jako první černé a pak teprve červené vodiče. Pokud byste při tom omylem upustili červený kabel na rám auta, vznikne obrovský zkrat, který může svorku přitavit k šasi auta.
Reklama

O tomto wikiHow

Mistr mechanik
Spoluautorem tohoto článku je Andrew Quinn. Andrew Quinn je hlavní mechanik v Kansas City v Missouri. Je držitelem certifikátu ASE (Automotive Service Excellence) a má více než 9 let zkušeností se společnostmi jako Valvoline, Instant Oil Change, National Tire & Battery a Tires Plus.

Pomohl vám tento článek?

Ano
Ne
Reklama